Този сайт използва бисквитки (Cookies). Ако продължите да използвате сайта приемаме, че сте съгласни с използването на бисквитки. Научете повече за тях и се запознайте с политиката ни за защита на личните Ви данни тук

Какво може да съдържа?

Какво може да съдържа?

facebook thumb

Брачният договор съдържа уговорки само относно имуществените отношения между страните като: 

    1. Правата на страните върху имуществото, което се придобива по време на брака. 

    2. Правата на страните върху притежаваното от тях имущество преди брака.

НАПРИМЕР:

    • „Притежаваната преди брака от съпруга къща остава негова собственост.“;

    3. Начините на управление и разпореждане с имуществото, включително и със семейното жилище.

НАПРИМЕР: 

    ● Как се ползва и управлява семейното жилище;

    ● Кой какви сделки може да сключва, до какви размери, по отношение на кои имущества, дали е необходимо съгласие на другия съпруг, в каква форма да се даде и т.н.;

    4. Участието на страните в разходите и задълженията

НАПРИМЕР: 

    ● Кой какви разходи ще поеме;

    ● Кои разноски ще се плащат от двамата съпрузи;

    ● А така също и в какво съотношение.

    5. Имуществените последици при развод

N.B.!!!Уреждането в брачния договор на имуществените последици след прекратяване на брака, дава възможност да се преодолеят споровете, които често възникват при подялбата на имуществото по време на развода. 

           В такива случаи, в бракоразводното решение се препраща към сключения брачен договор. 

   6. Издръжката на съпрузите по време на брака, както  и при развод

    7. Издръжка на децата от брака

N.B.!!! - Тази точка касае само имуществената страна на въпроса – личните грижи и родителските права са неимуществен въпрос, те не могат да бъдат уговаряни в брачния договор. 

Какви уговорки НЕ могат да се правят в брачния договор:

    Уговорки, които регулират неимуществени отношения, като например: 

        • Кога и колко често брачното ложе ще се ползва по предназначение;

        Какво ще бъде поведението към родителите на другия съпруг;

        Кой съпруг ще си играе с децата;

        Кой съпруг ще разхожда кучето;

        Кой съпруг ще върши домакинската работа и др.

        Клаузи в случай на смърт (бр. договор не е завещание и подобни клаузи ще бъдат нищожни и няма да породят правно действие.)